Domov Systém Cambridge Metóda ALS Programy Kurzy a poplatky Kontaktujte nás

Vitajte

Systém

Metóda

Kurzy a poplatky

News

KDE NÁS NÁJDETE

Adresa

PROGRAMY
INFO

Študenti

Školy

Biznis

Deti

Perzština

letné kurzy


Telefón: +421 (904) 092 168

Email: info@alsba.sk

Copyright © 2013-14.Všetky práva vyhradené.

skontrolujte najnovšie správy

V ALS používame tzv. komunikatívny prístup. Je to jedna z najmodernejších metód vyučovania cudzích jazykov.

Komunikatívny prístup je súbor princípov vyučovania, zahŕňajúci metódy a osnovy, ktorý sa namiesto jazykových štruktúr sústreďuje na zmysluplnú komunikáciu, namiesto pravidiel používania jazykových prvkov na ich reálne použitie. V tomto prístupe študenti namiesto štúdia jazykového systému riešia úlohy, pri ktorých prakticky používajú jazyk. (Osnovy sú založené najmä

na funkčnom (pýtanie si dovolenia, pokynov atď.), nie na štruktúrnom (minulý čas, podmieňovací spôsob atď.) zdokonaľovaní sa.)

V princípe teda funkčné osnovy nahrádzajú štruktúrne. Menej sa kladie dôraz na opravu chýb, väčší dôraz sa kladie

na autentické a zmysluplné jazykové vstupy, keďže plynulosť a komunikácia sa považujú za dôležitejšie ako správnosť. Na hodinách študenti zohrávajú aktívnejšiu rolu, riešia úlohy spolu s ostatnými študentmi, kým učiteľ je skôr v role pozorovateľa.

METÓDA ALS